Penebar Cinta !!!

Oleh : Irfan Supandi[1]

Sudah beberapa hari berlalu, kita berada digaris haluan puasa ramadhan. Puasa  yang Hadir untuk men Tune Up suku cadang rohani agar tetap mampu dan sanggup mengamalkan perbuatan baik kendati tidak kita senangi dan meninggalkan amalan yang buruk kendati yang kita sukai. Puasa ramadan melatih kita mengontrol dan mengalahkan diri sendiri, yang sebelum-sebelumnya kita terbiasa mengalahkan dan menjatuhkan orang lain, Menggandakan amal ibadah, mencairkan hati yang beku, menyembuhkan setiap luka, mengiringi dan menuntun langkah selalu berbuat kebaikan. Puasa Ramadhan satu bulan dilakukan oleh ummat islam di seluruh penjuru dunia, yaitu hanya dilaksanakan pada bulan suci ramadhan. Bulan yang disebut juga Syahrullahi (Bulan Allah), Syahrul Musyarafah (Bulan yang memberikan pertolongan bagi yang punya hajat) dan Syahrul Ukhuwah (Bulan persatuan Kaum Muslimin).

Momentum bulan suci Ramadhan, adalah momen  strategis meminta ampunan atas segala kotoran-kotaran yang melekat dalam diri dan kalbu yang sering dilakunan, karena pada saat ini disebut juga bulan Allah (Syahrullahi), Berdoa meminta pertolongan kepada allah atas segala hajat sebagai bulan Syahrul Musyarafah dan menghapus segala bentuk perseteruan menuju persatuan sebagain bulan Syahrul Ukhuwah. Meski tidak dapat dipungkir menghapus perseteruan menuju persatuan sebenarnya tidak harus menunggu bulan suci ramadhan.

Bulan Suci Ramdhan merupakan bulan penebar cinta. Cinta Allah kepada hamba-hambanya, Cinta manusia dengan alam (Hablum minal Alam) dan Cinta kepada diri sendiri dan antar sesama (Hamblum Minannas). Sungguh indah pradigma cinta yang terkandung dalam bulan suci ramdhan ini. Cinta merupakan ikatan iman yang paling kokoh. Cinta adalah jembatan yang dibentangkan oleh Allah kepada hambanya dan menjadi relasi landasan manusia dengan sesama lebih-lebih dengan tuhannya. Sebab cinta adalah akar dari segala kebaikan dan keutamaan hidup manusia. Cinta berkuasa penyempurna jiwa, mencabut sifat dendam, dan menorehkan pesona kedamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Ditegaskan dalam Al-Qur’an yang artinya “Allah telah mempersatukan hati oarang-orang yang beriman. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan yang berada dibumi, niscaya kalian tidal dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi allah telah mempersatukan hati mereka” (Qs. 8:63). Dan dalam hadis Nabi Muhammad pun disampaikan “Tidak beriman kamu sekalian, kecuali engkau mencintai sesama saudaranya sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri ”. Dari ayat dan Hadist di atas dapat kita tarik benang merahnya bahwa, cinta adalah tali pengikat yang sangat erat antar Allah dengan ummatnya dan antara orang beriman dengan saudara berimannya. Ketika kita tela’ah ulang, cinta yang dibentangkan, cinta yang diberikan dan cinta yang ditorehkan Allah pada bulan suci ramadhan ini, sungguh sangat besar. Kita diberikesempatan untuk bertaubat, kita diberi kesempatan berdo’a memohon semua hajat, kita diberi kesempatan melaksanakan amalan-amalan kebaikan dan dilipat gandakan pahalanya, dan kita diberikan kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Cinta dalam hubungan antar sesama muslimpun sangatlah kuat. Ketika kita selami lebih mendalam cinta yang bersemayam dalam bualan suci ini, sungguh sangat menakjubkan. Betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya hidup berdampingan, betapa pentingnya memikirkan antara sesama beriman.

Tirai Pemisai Telah Terhempas

Pisau Dendam, Dengki dan Ambisi Telah Tumpul

Perseteruan Beralih Persatuan

Basa-basi Kepalsual Beralih Senyum Ketulusan

Bulanku…..

Cinta Yang Kau Torehkan…

Cinta Yang Kau Lukiskan…

Cinta Yang Kau Tanamkan…

Sungguh Sangat Mengagungkan !

Bulanku…..

Kau Ajarari Kami Arti Persatuan

Kau Ajarari Kami Arti Persaudaraan

Kau Ajarari Kami Arti Kasih Sayang

 

Refleksi : Kamis,08-06-2017

[1] Irfan Supandi  Merupakan Salah satu Kader PMII Rayon Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari korp GRANAT (2015) Prodi MPI, beliau merupakan salah satu anggota Metra Post anggkatan 2015

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: